دولدونگ با روان مردم چه می‌کند؟

دولدونگ با روان مردم چه می‌کند؟ 07:18 Min. Verfügbar bis 09.02.2026

دولدونگ با روان مردم چه می‌کند؟

Von Katharina Köll

بیش از ۲۰۰ هزار نفر در آلمان دولدونگ دارند. این بدان معناست که آنها از داشتن بسیاری از امکانات کاملاً عادی جهت زندگی محروم هستند. دو نفر از آنها به ما حال و روزشان را شرح می‌دهند.

Stand: 08.02.2021, 10:25