ماجرای ماسک‌های بی کیفیت: اتهامات جدید علیه ینس شپان

ماجرای ماسک‌های بی کیفیت: اتهامات جدید علیه ینس شپان 10:26 Min. Verfügbar bis 09.06.2026

ماجرای ماسک‌های بی کیفیت: اتهامات جدید علیه ینس شپان

ینس شپان، وزیر بهداشت فدرال به دلیل ماجرای ماسک‌های بی کیفیت مورد انتقاد قرار می‌گیرد. جزئیات این موضوع چیست؟ و عکس العمل ینس شپان در قبال آن چیست؟ بامداد اسماعیلی و برهان اكید در این باره گزارش می‌دهند.

Stand: 07.06.2021, 15:45