کار از طریق شرکت های واسطه: چه حقوق و تعهداتی دارد؟

44:02 Min. Verfügbar bis 13.09.2024

کار از طریق شرکت های واسطه: چه حقوق و تعهداتی دارد؟

Stand: 11.09.2019, 15:05 Uhr

کار از طریق شرکت های وابسته به چه معناست و کار شرکت های وابسته دقیقا چیست؟ کارکنان، چه حقوق و تعهداتی دارند؟ مشاوران پروژه ی " خدمات هات لاین کار از طریق واسطه و قرارداد کاری"، کاتیا کوهلر و کریستیان منز به سئوالات شما پاسخ می دهند.