شکایت پناه‌جویان از بررسی تلفن‌های همراه

07:59 Min. Verfügbar bis 06.05.2025

شکایت پناه‌جویان از بررسی تلفن‌های همراه

Stand: 06.05.2020, 15:40 Uhr

چندین پناه‌جو از اداره‌ی بامف نسبت به بررسی داده‌های تلفن همراه‌شان شکایت کردند. آنها توسط «انجمن حق آزادی» (Gesellschaft für Freiheitsrechte e.V) مورد حمایت قرار گرفتند. بامداد اسماعیلی و ایزابل شایانی اطلاعات بیشتری در این مورد ارائه می‌دهند.