شکایت پناه‌جویان از بررسی تلفن‌های همراه

شکایت پناه‌جویان از بررسی تلفن‌های همراه 07:59 Min. Verfügbar bis 06.05.2025

شکایت پناه‌جویان از بررسی تلفن‌های همراه

چندین پناه‌جو از اداره‌ی بامف نسبت به بررسی داده‌های تلفن همراه‌شان شکایت کردند. آنها توسط «انجمن حق آزادی» (Gesellschaft für Freiheitsrechte e.V) مورد حمایت قرار گرفتند. بامداد اسماعیلی و ایزابل شایانی اطلاعات بیشتری در این مورد ارائه می‌دهند.

Stand: 06.05.2020, 15:40