انترنتی از یمن

انترنتی از یمن

مأمون کُله، اهل یمن، سه سال پیش به آلمان آمد. همین هم اتفاق نادری است، زیرا شمار شهروندان یمن که موفق می‌شوند به آلمان بیایند، زیاد نیست. مأمون به ما می‌گوید که چرا فرار از یمن تا این حد دشوار است و خود او چگونه موفق شد در بیلِفِلد زندگی تازه‌ای را آغاز کند.

Stand: 10.05.2019, 11:43