ایران : چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران ـ قسمت 2

ایران : چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران ـ قسمت 2 03:54 Min. Verfügbar bis 10.03.2024

ایران : چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران ـ قسمت 2

ماه فوریه انقلاب ایران که منجر به برقراری حکومتی اسلامی گردید چهل ساله شد. انقلاب، زندگی بسیاری از مردم  را تحت تاثیر قرار داد. افسر ستاری برای ما در گفتگویی از آن روزها می گوید.