ایران: چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران ـ قسمت 1

ایران: چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران ـ قسمت 1 03:37 Min. Verfügbar bis 10.03.2024

ایران: چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران ـ قسمت 1

ماه فوریه انقلاب ایران که منجر به برقراری حکومتی اسلامی گردید چهل ساله شد. انقلاب، زندگی بسیاری از مردم  را تحت تاثیر قرار داد. جواد طالعی از اولین مهاجرانی بود که بلافاصله بعد ازانقلاب، ایران را ترک کرد و به آلمان آمد. او دراین گفتگواز تجربیاتش می گوید.