ایران : چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران ـ قسمت 4

ایران : چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران ـ قسمت چهارم 02:59 Min. Verfügbar bis 15.02.2024

ایران : چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران ـ قسمت 4

ماه فوریه انقلاب ایران که منجر به برقراری حکومتی اسلامی گردید چهل ساله شد. انقلاب ، زندگی بسیاری از مردم را تحت تاثیر قرار داد. علیرضا قلی پور دراین گفتگو توضیح می دهد که چه تجربه ای از روزهای انقلاب ایران داشته و این تجربیات، حال برای او .چه .معنایی دارند