پرسش‌هایی درباره سیستم آموزشی در مدارس آلمان

پرسش‌هایی درباره سیستم آموزشی در مدارس آلمان 19:44 Min. Verfügbar bis 14.04.2024

پرسش‌هایی درباره سیستم آموزشی در مدارس آلمان

کاربران ما پرسش‌های بسیاری درباره مدارس در آلمان دارند: دوره‌های هم‌پیوندی اجتماعی، آموزش برای مسلمانان، اردو، ... ما این پرسش‌ها را با ایوونه گباوئِر، وزیر آموزش ایالت نوردراین-وستفالن در میان گذاشتیم.