تصاویر متفاوت زنان در اجتماعات مختلف

26:49 Min. Verfügbar bis 27.07.2023

تصاویر متفاوت زنان در اجتماعات مختلف

Stand: 27.07.2018, 16:30 Uhr

آیا اگر زنی که در آلمان دامن کوتاه می پوشد سکس می خواهد؟ کامنت های بعضی از مخاطبین ما برای ما تعجب‌آور بود و نشان داد که بعضی از کسانی که تازه به آلمان آمده اند تصور دیگری از نقش زن در جامعه دارند. این تصورات مختلف دچار اختلال و تعارض می‌شوند. فری خبیرپور روانکاو است و از لوکزامبورگ مهمان مابود تا در این مورد صحبت کند و راه حل هایی پیشنهاد کند.