تصاویر متفاوت زنان در اجتماعات مختلف

تصاویر متفاوت زنان در اجتماعات مختلف 26:49 Min. Verfügbar bis 27.07.2023

تصاویر متفاوت زنان در اجتماعات مختلف

آیا اگر زنی که در آلمان دامن کوتاه می پوشد سکس می خواهد؟ کامنت های بعضی از مخاطبین ما برای ما تعجب‌آور بود و نشان داد که بعضی از کسانی که تازه به آلمان آمده اند تصور دیگری از نقش زن در جامعه دارند. این تصورات مختلف دچار اختلال و تعارض می‌شوند. فری خبیرپور روانکاو است و از لوکزامبورگ مهمان مابود تا در این مورد صحبت کند و راه حل هایی پیشنهاد کند.

Stand: 27.07.2018, 16:30