لنا آلام از حقوق زنان می‌گوید

لنا آلام از حقوق زنان می‌گوید 17:45 Min. Verfügbar bis 18.07.2023

لنا آلام از حقوق زنان می‌گوید

لنا آلام نه تنها یک هنرپیشه مشهور افغانستانی است، بلکه از مدافعان احقاق حقوق زنان در کشور خود نیز هست. ایزابل شایانی با او در برلین دیدار و درباره این موضوع گفت‌وگو کرده است.

Stand: 18.07.2018, 16:39