ازدواج در دوران همه‌گیری کرونا

07:18 Min. Verfügbar bis 30.11.2025

ازدواج در دوران همه‌گیری کرونا

Stand: 23.11.2020, 13:24 Uhr

Von Janina Werner

تایفون کویون، مرال شاهین و ایلکنور آلتینووا - که هر سه نفر برگزارکننده‌ی مجالس عروسی و جشن هستند، همگی در حال حاضر شرایط سختی را سپری می‌کنند. گذران زندگی آنها از عروسی‌ها و جشن‌های بزرگ است. اما به دلیل کرونا، فعلاً این برنامه‌ها برگزار نمی‌شوند.