فیلم موبایل درباره ی فرار از افغانستان

فیلم موبایل درباره ی فرار از افغانستان 07:15 Min. Verfügbar bis 20.08.2024

فیلم موبایل درباره ی فرار از افغانستان

خانواده ی فاضلی فرار سه ساله ی خود از افغانستان را با استفاده از سه عدد موبایل ضبط کرده اند. از آن مستند "مسافر نیمه شب" به وجود آمده است که در جشنواره های مختلف فیلم پخش شده است.

Stand: 12.06.2019, 18:28