اقامت برای ایرانیانی که درخواست پناهندگی‌شان رد شده است

اقامت برای ایرانیانی که درخواست پناهندگی‌شان رد شده است 01:49 Min. Verfügbar bis 14.04.2024

اقامت برای ایرانیانی که درخواست پناهندگی‌شان رد شده است

بر اساس طرحی قانونی، قرار است به ایرانیایی که درخواست پناهندگی‌شان در آلمان رد می‌شود، اجازه اقامت داده شود. آیا این شایعه است یا واقعیت؟ پاسخ را از زبان بامداد اسماعیلی بشنوید!

Stand: 14.04.2019, 18:18