آیا پناهجویان باید ۱۸ ماه در اقامتگاه‌ها بمانند؟

آیا پناهجویان باید ۱۸ ماه در اقامتگاه‌ها بمانند؟ 02:00 Min. Verfügbar bis 14.04.2024

آیا پناهجویان باید ۱۸ ماه در اقامتگاه‌ها بمانند؟

این پرسش برای بسیاری از شما مطرح شده که آیا درست است که پناهجویان باید از این پس ۱۸ ماه در اقامتگاه‌ها بمانند؟ بامداد اسماعیلی در این باره تحقیق کرده و شما را هم در جریان می‌‌گذارد.

Stand: 22.04.2019, 15:58