"جلیقه‌زردها" در فرانسه – چرا تظاهرات می‌کنند؟

"جلیقه‌زردها" در فرانسه – چرا تظاهرات می‌کنند؟ 15:53 Min. Verfügbar bis 14.04.2024

"جلیقه‌زردها" در فرانسه – چرا تظاهرات می‌کنند؟

وضعیت سیاسی در پاریس چگونه است؟ و چرا معترضان موسوم به "جلیقه‌زردها" تظاهرات می‌کنند؟ ایزابل شایانی در این باره گزارشی از محل تهیه کرده است.

Stand: 14.03.2019, 17:18