خانم ها در بازار کار

خانم ها در بازار کار 58:45 Min. Verfügbar bis 27.11.2024

خانم ها در بازار کار

چرا پیدا کردن کار در آلمان برای خانم های پناهنده دشوار است؟ چه راه حل هایی برای آن وجود دارد؟ بامداد اسماعیلی با خانم هایی از ایران و افغانستان، درباره ی تجربیات و مشکلاتشان در بازار کار صحبت کرده است.

Stand: 27.11.2019, 16:48