وضعیت پناهندگان در جزایر یونان

وضعیت پناهندگان در جزایر یونان 16:34 Min. Verfügbar bis 12.09.2024

وضعیت پناهندگان در جزایر یونان

در حال حاضر اوضاع در جزایر یونان بسیار بد است. با توجه به شمار بالای پناهندگانی که هر روز به این جزایر می روند، مراقبت های اساسی ارائه شده توسط سازمان های مردم نهاد کافی نیستند. در نتیجه، بسیاری از پناهندگان باید روی زمین بخوابند. ایزابل شایانی با کیرا بولیک (یکی از اشخاصی که به پناهجویان کمک می کند) صحبت کرده است.

Stand: 01.09.2019, 15:38