نخستین پناهنده‌‌ای که می‌خواهد نامزد انتخابات مجلس آلمان شود الألماني

Erster Geflüchteter aus Syrien möchte in den Bundestag | Deutsch-Persisch 04:31 Min. Verfügbar bis 08.03.2026

نخستین پناهنده‌‌ای که می‌خواهد نامزد انتخابات مجلس آلمان شود الألماني

طارق آلاوس خواهان آن است که افراد پناهنده ورود بیشتری درعرصه‌ی سیاست داشته باشند. به‌همین دلیل او می‌خواهد اولین پناهنده‌ای باشد که در انتخابات بعدی مجلس آلمان در ماه سپتامبر، برای نمایندگی مجلس آلمان نامزد شود. کاتارینا کُل با او در شهر دینسلاکن دیدار و گفتگو کرده است.

Stand: 26.02.2021, 14:41