از پناهندگی تا معلولیت

08:22 Min. Verfügbar bis 03.02.2026

از پناهندگی تا معلولیت

Stand: 03.02.2021, 12:32 Uhr

امیر لباف هنگامی که ایران را ترک کرد می‌توانست راه برود. داستان پناهندگی او و عبور از بوسنی و جنگل‌های کرواسی زندگی او را کاملا زیر و رو کرد. بامداد اسماعیلی او را ملاقات کرده است.