حمایت مالی از دانشجویان

07:49 Min. Verfügbar bis 04.05.2025

حمایت مالی از دانشجویان

Stand: 30.04.2020, 18:58 Uhr

اگر دانشجویان به دلیل بیماری همه‌گیر کرونا نیاز مالی داشته باشند، می‌توانند از هفته‌ی آینده برای وام بدون بهره اقدام کنند. بامداد اسماعیلی و برهان اکید با اطلاعات بیشتر در این باره.