بعد از چهار سال: دیدار دوباره ی والدین

بعد از چهار سال: دیدار دوباره ی والدین 01:07:50 Std. Verfügbar bis 08.01.2025

بعد از چهار سال: دیدار دوباره ی والدین

صادق رنجبر چهار سال بود که والدینش را ندیده بود. اکنون آنها بالاخره یکدیگر را می بینند و "و.د.ر فور یو" به صورت زنده در فرودگاه فرانکفورت همراه است.

Stand: 14.12.2019, 17:35