الحاق خانواده از کشورهای ثالث

41:10 Min. Verfügbar bis 07.07.2025

الحاق خانواده از کشورهای ثالث

Stand: 03.07.2020, 13:10 Uhr

چند ماه پیش، روند الحاق خانواده به‌دلیل کرونا به حالت تعلیق درآمد. الحاق مجدد خانواده، اکنون دوباره امکان‌پذیر است. بامداد اسماعیلی سئوال‌های شما را از نهلا عثمان پرسیده است. او وكیل قانون پناهندگی و مهاجرت است.