نتایج یک پژوهش: کمبود نیروی کار متخصص در آلمان

نتایج یک پژوهش: کمبود نیروی کار متخصص در آلمان 06:25 Min. Verfügbar bis 15.03.2024

نتایج یک پژوهش: کمبود نیروی کار متخصص در آلمان

در برخی حوزه‌های اقتصادی در آلمان کمبود نیروی متخصص وجود دارد. نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۶۰ هر سال دست‌کم ۲۶۰ هزار نفر باید به آلمان مهاجرت کنند تا این نیاز برطرف شود. و البته نه تنها از کشورهای اروپایی. ایزابل شایانی و بامداد اسماعیلی اطلاعات بیشتری برای شما جمع‌آوری کرده‌اند.

Stand: 15.03.2019, 12:26