آیا یک راه حل اروپایی برای اختلافات پناهندگی وجود دارد؟

آیا یک راه حل اروپایی برای اختلافات پناهندگی وجود دارد؟ 06:41 Min. Verfügbar bis 29.06.2023

آیا یک راه حل اروپایی برای اختلافات پناهندگی وجود دارد؟

اختلاف نظر میان صداعظم خانم انکلامرکل و هورتز زیهوفر وزیر کشور بیشتر شده است و یکی از دلایل اصلی آن موضوع پناهجویان است. انکلا مرکل در جستجوی راه حلی اروپایی است و این که چه راه حلی؟ ایزابل شایانی با مارکوز پرایز از استدیو بروکسل صحبت مینمایید. 

Stand: 29.06.2018, 11:33