الیاس برای اولین بار در زندگی به مدرسه می‌رود

الیاس برای اولین بار در زندگی به مدرسه می‌رود 03:58 Min. Verfügbar bis 08.11.2026

الیاس برای اولین بار در زندگی به مدرسه می‌رود

Von Isabel Schayani

الیاس تاکنون هرگز به مدرسه نرفته بود. او از افغانستان از طریق ایران (در آنجا اجازه نداشته)، ترکیه و یونان (به دلیل کرونا مدارس تعطیل بودند) به آلمان آمد. او اکنون ۱۲ سال سن دارد و می‌تواند برای اولین بار در زندگی خود به مدرسه برود، یعنی پس از سکونت در کمپ شهر آیزنهوتن‌شتات. ایزابل شایانی در آنجا با او ملاقات کرده است.

Stand: 08.11.2021, 17:59