توافق احزاب ائتلافی

توافق احزاب ائتلافی 08:15 Min. Verfügbar bis 19.07.2023

توافق احزاب ائتلافی

بحث و اختلاف مدت‌ها ادامه داشت؛ به‌ویژه بین حزب دمکرات‌مسیحی و حزب سوسیال‌مسیحی. حال سوسیال‌دمکرات‌ها (SPD)، دمکرات‌مسیحی‌ها (CDU) و سوسیال‌مسیحی‌ها (CSU) که با هم دولت ائتلافی فدرال را تشکیل می‌دهند، در موضوع پناهجویی با هم به توافق رسیده‌اند. این توافق دقیقا بر سر چه چیست و چه پیامدهایی دارد؟ چه چیز نسبت به گذشته تغییر خواهد کرد؟ ایزابل شایانی و فلاح الیاس به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهند.

Stand: 19.07.2018, 16:06