دعوایی یک پناهنده از افغانستان بر یک قاضی

دعوایی یک پناهنده از افغانستان بر یک قاضی 06:49 Min. Verfügbar bis 15.07.2026

دعوایی یک پناهنده از افغانستان بر یک قاضی

یک پناهجوی افغان از طریق بالاترین دادگاه آلمان عیله یک قاضی آلمانی شکایت کرد. او معتقد بود که قاضی در تصمیمات پناهندگی به خاطر گرایش‌های خود بی‌طرف نیست. و حالا دادگاه حق را به این پناهجوی افغان داده است. بامداد اسماعیلی گزارش می‌دهد.

Stand: 12.07.2021, 13:59