تبعیض نژادی برای مستاجر

تبعیض نژادی برای مستاجر 07:18 Min. Verfügbar bis 12.12.2024

تبعیض نژادی برای مستاجر

یک صاحبخانه در آگسبورگ قصد داشته آپارتمانش را فقط "به آلمانی ها" اجاره دهد. او اکنون به دلیل تبعیض نژادی نسبت به یک متقاضي آپارتمان، مجبور به پرداخت غرامت است - دادگاه منطقه آگسبورگ روز سه‌شنبه (10.12.2019) این تصمیم را گرفت. ایزابل شایانی و بامداد اسماعیلی جزئیات بیشتری در این ضمینه در اختيار شما می گذارند.

Stand: 12.12.2019, 16:19