دیجیتال‌سازی در مرکز کاریابی (جاب‌سنتر)

دیجیتال‌سازی در مرکز کاریابی (جاب‌سنتر) 27:06 Min. Verfügbar bis 27.05.2026

دیجیتال‌سازی در مرکز کاریابی (جاب‌سنتر)

مرکز کاریابی پیشنهادهای دیجیتالی جدیدی ارائه داده است. به‌عنوان مثال، امکان تقاضای قرار ملاقات و یا ارسال اسناد به‌صورت آنلاین. ما در این باره با خانم هنتشل مسئول مرکز کاریابی (جاب‌سنتر) در کلن گفتگو کرده‌ایم.

Stand: 27.05.2021, 16:17