حمایت‌های کامپیوتری

02:55 Min. Verfügbar bis 26.06.2025

حمایت‌های کامپیوتری

Stand: 26.06.2020, 17:39 Uhr

مدارس در دوران کرونا: در چارچوب «کمک‌های درسی» در شهر «هالترن ام زه»، دانش‌آموزان برای انجام تکالیف مدرسه‌ی خود در خانه، مورد حمایت قرار گرفته و می‌توانند از کامپیوتر استفاده کنند. یانینا ورنر به دیدار آنها رفته است.