وضعیت اردوگاه پناه‌جویان در بوسنی

16:02 Min. Verfügbar bis 25.01.2026

وضعیت اردوگاه پناه‌جویان در بوسنی

Stand: 23.01.2021, 17:59 Uhr

گرسنگی، آلودگی و سرما: منطقه‌ی بیهاچ در بوسنی و هرزگوین، آخرین منطقه قبل از مرز اتحادیه‌ی اروپا است. در اینجا حدود چهار هزار نفر زندگی می‌کنند و همگی تصمیم دارند به اتحادیه‌ی اروپا بروند. وضعیت فعلی آنها چگونه است؟ چگونه خورد و خوراک خود را تهیه می‌کنند؟ بامداد اسماعیلی در محل در این‌باره با یکی از ساکنان آنجا گفتگو کرده است.