نظرسنجی دویچلندترند: سیاست پناهجویی آلمان

نظرسنجی دویچلندترند: سیاست پناهجویی آلمان 04:53 Min. Verfügbar bis 22.06.2023

نظرسنجی دویچلندترند: سیاست پناهجویی آلمان

طبق یک نظرسنجی جدید عده زیادی از مردم در آلمان خواستار سیاست سختگیرانه تری در مورد پناهجویان هستند. بامداد اسماعیلی و ماله اشتوسل اطلاعات بیشتری در این مورد می دهند.

Stand: 22.06.2018, 12:59