توضیح ضرب المثل های آلمانی به فارسی: اروی شیلنگ ایستادن

روی شیلنگ ایستادن 00:42 Min. Verfügbar bis 25.10.2024

توضیح ضرب المثل های آلمانی به فارسی: اروی شیلنگ ایستادن

این یک اصطلاح آلمانی است: روی شیلنگ ایستادن. ولی معنای آن چیست؟ دومینیک جواب این سوال را به فارسی و آلمانی می دهد.

Stand: 05.08.2019, 15:04