عشق آلمانی-ایرانی

05:29 Min. Verfügbar bis 19.10.2026

 عشق آلمانی-ایرانی

Stand: 19.10.2021, 12:26 Uhr

Von Bamdad Esmaili

جمال ایرانی و آنالنا آلمانی است و این دو یک زوج عاشق هستند. بر سر تعارف و تمجید بین این دو فرهنگ، سوءتفاهماتی نیز پیش آمده است. داستان عشقی شما چیست؟ آنرا در بخش نظرات بنویسید.