یک آلمانی ایرانی

یک آلمانی ایرانی 08:07 Min. Verfügbar bis 08.02.2024

یک آلمانی ایرانی

دومینیک آلمانی است اما فارسی را خیلی خوب صحبت میکند. او یک کانال اینستاگرامی راه اندازی کرده است تا به فارسی زبانانی که تازه به آلمان آمده اند، آلمانی یاد دهد. بامداد اسماعیلی با او ملاقات کرده است.

Stand: 08.02.2019, 18:23