قرار گرفتن اقامتگاه پذیرش اولیه‌ی پناه‌جویان تحت قرنطینه

قرار گرفتن اقامتگاه پذیرش اولیه‌ی پناه‌جویان تحت قرنطینه 21:49 Min. Verfügbar bis 06.04.2025

قرار گرفتن اقامتگاه پذیرش اولیه‌ی پناه‌جویان تحت قرنطینه

در اُیس‌کیرشن، ۳۹ نفر در یک اقامتگاه پناهجویان به کُوید ۱۹ آلوده شده‌اند. با یک فرد مقیم در این اقامتگاه و یک پزشک صحبت کرده‌ایم.

Stand: 06.04.2020, 15:12