ابتلا به کرونا در اویس‌کیرشن

ابتلا به کرونا در اویس‌کیرشن 15:14 Min. Verfügbar bis 06.04.2025

ابتلا به کرونا در اویس‌کیرشن

ابتلا به کرونا در اقامتگاه پناه‌جویان در اویس‌کیرشن.  وضعیت کنونی اقامتگاه پناه‌جویان چگونه است؟ بامداد اسماعیلی به آنجا رفته و توانسته است با یکی از ساکنان اقامتگاه تلفنی گفتگو کند.

Stand: 03.04.2020, 14:22