چه چیزهایی مجاز هستند؟ چه چیزهایی مجاز نیستند؟

17:38 Min. Verfügbar bis 25.05.2025

چه چیزهایی مجاز هستند؟ چه چیزهایی مجاز نیستند؟

Stand: 25.05.2020, 15:36 Uhr

اداره‌ی ثبت ازدواج، مهدکودک‌ها، استودیوهای تتو، پیک‌نیک، عیادت بیماران - چه کارهایی در ایالت نوردراین‌وستفالن مجاز است؟ بامداد اسماعیلی اطلاعاتی را برای شما جمع‌آوری کرده است.