مهمترین اخبار مربوط به ویروس کرونا در تاریخ 29.03.2020

Coronavirus: Update am 29.03.2020 | Deutsch-Persisch 29:38 Min. Verfügbar bis 30.03.2025

مهمترین اخبار مربوط به ویروس کرونا در تاریخ 29.03.2020

- رئیس موسسه ی روبرت کوخ معتقد است که وضعیت در آلمان بدتر خواهد شد.
- کمپ مرکزی پناهندگان در بایرن به طور کامل قرنطینه شده است.

Stand: 30.03.2020, 14:40