ویروس کرونا: بروزرسانی ۲۹ آوریل ۲۰۲۰

18:53 Min. Verfügbar bis 04.05.2025

ویروس کرونا: بروزرسانی ۲۹ آوریل ۲۰۲۰

Stand: 30.04.2020, 17:41 Uhr

امروز تصمیمات مهم دولت‌ آلمان اجرایی می‌شوند:
- محدودیت سفر به تمام نقاط جهان تمدید شد‌ه است.
- کمک‌هزینه‌ی کار پاره‌وقت افزایش می‌یابد.
- برنامه‌ای برای بازگشایی مهد کودک‌ها وجود دارد و پرسنل پرستاری نیز پاداش دریافت خواهند کرد.
- بامداد اسماعیلی و ایزابل شایانی با مهمترین مباحث روز.