ویروس کرونا: بروزرسانی در ۲۲ آوریل ۲۰۲۰

20:38 Min. Verfügbar bis 24.04.2025

ویروس کرونا: بروزرسانی در ۲۲ آوریل ۲۰۲۰

Stand: 23.04.2020, 16:43 Uhr

- از امروز مشخص شد که از دوشنبه‌ی آینده در همه‌ی ایالات آلمان استفاده از ماسک اجباری خواهد شد. 
- از ماسک‌های محافظ عمدتاً باید در وسایل نقلیه‌ی عمومی و فروشگاه‌ها استفاده شود، اما این قوانین در همه‌ی ایالات آلمان کاملاً یکسان نیست. 
- از اینکه کدام مقررات در کدام ایالات آلمان اعمال می‌شوند و امروز هنوز حایز اهمیت هستند، می‌توانید در بروزرسانی‌های ما درباره‌ی کرونا مطلع شوید.