ویروس کرونا: به روزرسانی 15.04.2020

32:01 Min. Verfügbar bis 20.04.2025

ویروس کرونا: به روزرسانی 15.04.2020

Stand: 17.04.2020, 18:07 Uhr

- اولین محدودیت‌های اعمال‌شده برای مقابله با کُرونا برداشته خواهند شد.
- بیشتر مدارس از چهارم ماه مه به‌تدریج بازگشایی می‌شوند.
- فروشگاه‌هایی که مساحت‌شان زیر هشتصد متر مربع است می‌توانند از بیستم آوریل کار خود را از سر بگیرند.

Öffnung von Schulen in den verschiedenen Bundesländern

27:17 Min. Verfügbar bis 17.04.2025