ویروس کرونا: به روزرسانی 13.04.2020

ویروس کرونا: به روزرسانی 13.04.2020 31:06 Min. Verfügbar bis 15.04.2025

ویروس کرونا: به روزرسانی 13.04.2020

آكادمی ملی علوم (لئوپولدينا) و ساير دانشمندان برجسته، توصيه‌هايی را درباره‌ی چگونگی بازگشت قدم به‌قدم از اقدامات کنونی برای مقابله با ویروس کرونا به حالت عادی ارائه کردند.

Stand: 14.04.2020, 16:30