ویروس کرونا: به روزرسانی 13.04.2020

31:06 Min. Verfügbar bis 15.04.2025

ویروس کرونا: به روزرسانی 13.04.2020

Stand: 14.04.2020, 16:30 Uhr

آكادمی ملی علوم (لئوپولدينا) و ساير دانشمندان برجسته، توصيه‌هايی را درباره‌ی چگونگی بازگشت قدم به‌قدم از اقدامات کنونی برای مقابله با ویروس کرونا به حالت عادی ارائه کردند.