مهمترین اخبار مربوط به ویروس کرونا در تاریخ 07.04.2020

مهمترین اخبار مربوط به ویروس کرونا در تاریخ 07.04.2020 29:45 Min. Verfügbar bis 08.04.2025

مهمترین اخبار مربوط به ویروس کرونا در تاریخ 07.04.2020

- سرعت انتشار ویروس کرونا در آلمان به آرامی رو به کاهش است.
- مدیر موسسه‌ی روبرت کخ هشدار می‌دهد که نباید به آمار منتشر شده استناد کرد، چرا که هنوز می‌تواند دارای نوسانات باشد.

Stand: 08.04.2020, 16:30