در تابستان به کجا می‌توان سفر کرد؟ 

در تابستان به کجا می‌توان سفر کرد؟  27:18 Min. Verfügbar bis 20.05.2025

در تابستان به کجا می‌توان سفر کرد؟ 

در حال حاضر در آلمان، هشدارهای مسافرتی به تمامی کشورها، تا چهاردهم ماه ژوئن به قوت خود باقی است.  وزیر امور خارجه «هایكو ماس» اعلام كرده است كه این هشدارهای سراسری برای سفر تمدید نخواهند شد. این هشدارها، از پانزدهم ماه ژوئن فقط برای مسافرت به بعضی از کشورها معتبر خواهند بود. بسیاری از کشورها اعلام کرده‌اند که کنترل در مرزها را کاهش می‌دهند. بامداد اسماعیلی و یلنا مورگن‌اشترن اطلاعات بیشتری در این مورد ارائه می‌دهند.

Stand: 20.05.2020, 15:01