امکان ارتباط آنلاین با روانشناسان

23:02 Min. Verfügbar bis 17.04.2025

امکان ارتباط آنلاین با روانشناسان

Stand: 18.04.2020, 15:34 Uhr

بحران کرونا بار مسئولیت مردم را بسیار بالا برده است. تغییرات و محدودیت‌ها می‌توانند روان انسان را تحت فشار قرار دهند. روانشناسان برای از بین بردن ترس مردم، چه کمک‌هایی می‌توانند به‌صورت
آنلاین ارائه دهند؟ بامداد اسماعیلی با مدیر عامل ipso-care (سازمان بین‌المللی روانشناسی) صحبت کرده است. آنها به همراه همكاران خود، از جمله به‌صورت آنلاین، مشاوره‌ی روانشناختی اجتماعی ارائه می‌دهند.