ویروس کرونا: به‌روزرسانی ۴ ژوئن ۲۰۲۰

ویروس کرونا: به‌روزرسانی ۴ ژوئن ۲۰۲۰ 13:00 Min. Verfügbar bis 04.06.2025

ویروس کرونا: به‌روزرسانی ۴ ژوئن ۲۰۲۰

خانواده‌ها به ازای هر کودک ۳۰۰ یورو حمایت مالی دریافت می‌کنند. مالیات بر ارزش افزوده، به مدت شش ماه کاهش می‌یابد. قیمت برق از سال ۲۰۲۱ کاهش می‌یابد. مهم‌ترین تصمیمات مربوط به بسته‌ی اقتصادی و همچنین اخبار مربوط به رفع هشدار سفر به سراسر جهان در به‌روزرسانی ما همراه با بامداد اسماعیلی و یلنا مورگن‌اشترن.

Stand: 04.06.2020, 15:50