مصاحبه با رنگا یوگشور درباره‌ی وضعیت علم و دانش

31:18 Min. Verfügbar bis 15.04.2025

مصاحبه با رنگا یوگشور درباره‌ی وضعیت علم و دانش

Stand: 10.04.2020, 11:51 Uhr

وضعیت علمی حال حاضر برای ساخت واکسنی در برابر ویروس کرونا چگونه است؟ وضعیت شیوع کرونا در آلمان به چه صورت است؟ بامداد اسماعیلی در آن باره با خبرنگار علمی، رنگا یوگشور صحبت می‌کند.