نظرات کارشناسان: تحصیل در خانه

30:45 Min. Verfügbar bis 08.05.2025

نظرات کارشناسان: تحصیل در خانه

Stand: 08.05.2020, 18:13 Uhr

تحصیلات خانگی: عملکرد رفتن یک روز در هفته به مدرسه، هم برای دانش‌آموزان و هم معلم‌ها چگونه خواهد؟ ما در این‌‌ مورد با «یوری هاس» عضو هیئت مدیره‌ی اتحادیه‌ی آموزش و پرورش (GEW) و معلم یک مدرسه‌ی ابتدایی در درسدن صحبت کرده‌ایم.